Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» การขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์    (อ่าน 2,336)

บริการของเรา

  • บริการถ่ายภาพ ทำข่าว ,โพสต์ข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
  • บริการอนุญาตติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(คัทเอ้าท์) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) [ขั้นตอน] (ขนาดป้ายที่บริการ 2.4 x 6.2 เมตร 1x2 เมตร )
  • บริการส่ง GROUP-MAIL ถึง คณาจารย์ บุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ [ขั้นตอน]
  • บริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในจอ ะบบ Digital Signage LED / TV Wall   [ขั้นตอน]        
  • บริการประสานงานและเชิญสื่อมวลชนทำข่าว,ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายนอกเช่น NBT ,FM 103 [ขั้นตอน]
  • บริการให้คำปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์การจัดงาน,พิธีการ,พิธีกร,การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

การขอใช้บริการประกอบด้วย 3 ขั้นตอน

1.   ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอใช้บริการต่างๆ  [ลงทะเบียนออนไลน์ ] 

2.  ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่ต้องการทาง E-mail [ส่งข้อมูลทาง E-mail ]   สำหรับจอ LED หน้าอาคารเวชวิชาคาร [ส่งข้อมูลทาง E-mail ] 

3.  ส่งใบคำร้องขอใช้บริการมายังฝ่ายสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์  [DownLoad ]   

ติดต่อสอบถามได้ที่ 63388 ,63560 Poster : admin | 2 กุมภาพันธ์ 61 04:20:29


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515